SCJP certifikat

Što je to?

Image SCJP certifikat predstavlja jasan dokaz da programer razumije osnove sintakse i strukturu Java programskog jezika i samim time zna praviti aplikacije u Javi koje se mogu pokrenuti na serverima ili stolnim računalima. Kako su dolazile novije verzije Jave, tako su se prilagođavali i ispiti za polaganje odgovarajućih certifikata. Nama je zanimljiv (trenutno najnoviji) onaj za platformu Java SE 6. Znanja koja se provjeravaju na ispitu za polaganje certifikata se mogu podijeliti u nekakvih 7 područja:
 • Deklaracije,inicijalizacije i doseg(Declarations, Initialization and Scoping)
 • Kontrola toka(Flow Control)
 • Općeniti sadržaj Java SE API-a(API Contents)
 • Dretve(niti) i rad sa dretvama(Concurrency)
 • Objektno orijentirano programiranje(OO Concepts)
 • Rad sa kolekcijama(vektori, polja)(Collections / Generics)
 • Elementarni rad sa Javom(Fundamentals)

Detaljnije : na SUN-ovim stranicamaNa Vrh
Kako pristupiti certificiranju?

Image Da bi se moglo pristupiti polaganju SCJP certifikata, potrebno je obaviti on-line reigstraciju na portalu Prometric, tj. njegovom dijelu namjenjenom za SUN-ove certifikate. Riječ je o ispitnom centru na međunarodnoj razini. Prometric ima sklopljen ugovor sa pravnim osobama na lokalnoj razini kod kojih se onda može pristupiti certifikacijskom ispitu. Lokalnih partnera u Hrvatskoj ima nekoliko(točnije, njih 16). Većina ih je smještena u Zagrebu, no nama najbliži se nalazi u Osijeku. Koraci pri prijavljivanju su
 • Pristupiti portalu Prometric/Sun
 • Izabrati opciju Schedule an Appointment
 • Izabrati zemlju, a zatim na next
 • Za klijenta postaviti Sun Microsystems i program : SUN Microsystems (310, 311), a zatim ponovo next
 • Ako se prvi puta prijavljujemo na portal moramo kreirati vlastiti račun.*
 • Nakon registracije, korisnik će dobiti e-mail sa informacijama potrebnim za prijavu pristupa certifikaciji.
 • Zatim slijedi odabir datuma za pristup certificiranju
 • Slijedite daljnje upute za potvrdu termina

Image Preporučujemo Vam da provjerite cijenu pristupa certificiranju, kao i ostale detalje, kod što većeg broja ovlaštenih ispitnih centara kako bi riješili bilo kakve nedoumice. Cijena pristupa certificiranju je 300 USD (američkih dolara) **, ali na to još idu i troškovi koje naplaćuju lokalni partneri plus (eventualno) Pdv.
*Kreiranjem vlastitog računa, Prometric vam dodjeljuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku koju koristite kod prijavljivanja za certifikacijski ispit. Tu oznaku bi trebali koristiti za bilo koje (evenutalno) daljnje certificiranje preko Prometic-ovih servisa. Prilikom ispunjavanja podataka, skrećem Vam pažnju da se dodantno unose podaci u slučaju da Vaši osobni podaci(ime,prezime,adresa i sl.) sadrže neengleske znakove (šćčžđ i sl.).
Ključno je unijeti ispravne podatke, jer će isti biti proslijeđeni prema SUNu, korišteni prilikom pristupa certificiranju za provjeru identiteta, za dostavu certifikata, za podatke koje će certifikat sadržavati i sl... Detaljnije informacije i moguće novosti, provjerite na službenim stranicama SUNa.

**Cijena je važila na datum 03.02.2010. g. trenutnu cijenu pristupa certificiranju Sun Certified Programmer for Java Platform 6 (CX-310-065) možete saznati ovdje.Na Vrh
Tko su ovlašteni Prometric partneri u Hrvatskoj?

Image U ovom trenutku u Hvatskoj je dostupno 16 ovlaštenih Prometric partnera. Trenutno stanje možete provjeriti na Prometric-ovim stranicama.
Partneri su (po redosljedu sa Prometric portala):
 • Algebra - Osijek
 • IT Academy-Faculty of Engineering - RIJEKA
 • Algebra - Split
 • RECRO-NET - Zagreb
 • University Computing Centre SRCE - Zagreb
 • Algebra - Zagreb
 • Infosistem d.d. - Zagreb
 • SPAN d o o - Zagreb
 • Infokatedra Educational Centre - Zagreb
 • Housing - Zagreb
 • INEL - Zagreb
 • KING ICT - Zagreb
 • Polytechnic of Zagreb - Zagreb
 • INFINITAS GRUPA D.O.O. - Zagreb

Na Vrh
Nekoliko dodatnih detalja

Image Certifikacijski ispit je dostupan na nekoliko svjetskih jezika, no Hrvatski jezik nije podržan. Zbog toga je za certifikaciju nužno solidno poznavanje Engleskog jezika. Ili nekog drugog od navednih(npr. Njemački, Španjolski i sl...).
Ispit ima 60 pitanja i trajanje mu je ograničeno na 180 minuta. Za prolazak je nužno točno odgovoriti na 35 pitanja. Pitanja su u obliku odabira točnih odgovora( pri čemu je uvjek naveden broj točnih odgovora ), ali postoji tkz. drag&&drop pitanja. Dijelomični odgovori se smatraju neispravnim.Na Vrh