KONTAKT

ADRESA ODRŽAVANJA ŠKOLE

Škola Java programiranja Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Java-VUSB)
Izdvojena lokacija Veleučilišta u Slavonskom Brodu
Informatička učionica
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod

Web akademije: java.vusb.hr
E-mail akademije: JAVA@vusb.hr

VODITELJ ŠKOLE

            Marko Martinović, mag.ing.rač.
            Asistent - stručni suradnik
            Veleučilišta u Slavonskom Brodu

            tel:       +385 35 492 631
            gsm:    +385 91 492 8010

REFERADA VELEUČILIšTA

            Dajana Džeba , dipl.oec.

            tel:       +385 35 492 802
            fax:      +385 35 492 970

RAČUNOVODSTVO VELEUČILIšTA

            Marija Tokić , dipl.oec.

            tel:       +385 35 492 806

ADRESA VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Veleučilište u Slavonskom Brodu
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Tel: +385 35 492 800

web: www.vusb.hr