ADRESA ODRŽAVANJA OBUKE

Java Programiranje Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Java-VUSB)

Izdvojena lokacija Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Informatička učionica

Dr. Mile Budaka 1

35000 Slavonski Brod

Gdje smo!