NASTAVA I TERMINI

ImageNastava će se održavati u informatičkoj učionici Veleučilišta u Slavonskom Brodu, na drugom katu zgrade Strojarskog Fakulteta, adrese ulica. dr. Mile Budaka 1, gdje su osigurani svi prostorni, tehnički i kadrovski uvjeti za odvijanje nastave.
Ovisno o broju prijava formirati će se jedna ili dvije grupe, a početak predavanja predviđen je početkom ožujka 2010. godine, odnosno neposredno nakon prijave minimalnog broja polaznika. O točnom terminu početka nastave svi polaznici biti će pravovremeno informirani.
Nastava traje 1 semestar ili 12 tjedana. U svakom tjednu održava se 4 sati nastave (2 dana po 2 školska sata).
Svaka grupa polaznika može imati do 16 polaznika
U tijeku su prijave u nove grupe, a prijaviti se možete ovdje: Upute za prijavu

PROGRAM

Osnovne smjernice programa

• PROGRAM : Java programski jezik - osnove
• INSTRUKTOR: Ivan Marušić dipl.ing.
• TERMIN : ponedjeljak i srijeda, 17:00-19:00

OPIS PROGRAMA

1 Java programski jezik - upoznavanje
2 Osnovno radno okruženje
3 Objektno orijentirano programiranje
4 Java kolekcije
5 Java polimorfizam
6 Slaganje grafičkog sučelja
7 Dretve - višenitnost
8 Događaji (engl. Events)
9 Javo IO - pristup i obrade datoteka
10 Rad sa bazama podatka
11 Java - osnove web programiranja
12 Testiranje

 

------------------------------------------------------------

MOGUĆNOST DODATNOG SEMESTRA
Image S programom obrazovanja za Java programski jezik, polaznik ima mogućnosti naučiti praviti jednostavnije programe za stolna računala i samim time dobiva čvrste osnove za daljnje učenje Jave. No, ukoliko bude postojalo interesa, u sklopu Veleučilišta u Slavonskom Brodu biti će omogućena dodatna predavanja sa nekim od naprednijih sadržaja vezanih uz java programiranje.