UPUTE ZA PLAĆANJE

1. FIZIČKE OSOBE, REDOVNI STUDENTI VISOKIH UČILIŠTA, REDOVNI UČENICI

OPĆOM UPLATNICOM ILI INTERNET BANKARSTVOM:
1. Platitelj: Ime i prezime, adresa
2. Primatelj: Veleučilište u Slavonskom Brodu
3. Broj računa primatelja: 2360000-1102024725
4. Model: 12
5. Poziv na broj odobrenja: JMBG polaznika
6. Šifra opisa plaćanja: 88
7. Opis plaćanja:
• Za uplatu I (ili II) rate.
• Jednokratna uplata

Obrazac za plaćanje2. PRAVNE OSOBE


Na Vaš upit šaljemo ponudu za školovanje. Nakon uplate, poštom Vam šaljemo račun. Uplate pojedinih rata treba izvršiti prema definiranim terminima.
Za dodatne informacije oko plaćanja molimo obratite se na računovodstvu Veleučilišta na tel. 035/492-806 ili na e-mail : JAVA@vusb.hr

3. ROKOVI PLAĆANJA


I. Kod jednokratnog plaćanja uplatu treba izvršiti prije početka nastave.
II. Kod obročnog plaćanja, uplatu prve rate treba također izvršiti prije početka nastave, a uplatu druge rate treba izvršiti mjesec dana nakon prve uplate.
Uplatnicu ili kopiju uplatnice obavezno treba donijeti predavaču. Ili je predati prije nastave u računovodstvo Veleučilišta.
U slučaju plaćanja internet bankarstvom možete poslati uplatnicu u elektroničkom obliku (pdf, doc, screen capture…) na e-mail JAVA@vusb.hr , ili donesite printanu verziju.

4. IZNOSI ZA PLAĆANJE

I. FIZIČKE OSOBE
• Jednokratno plaćanje: 2.800,00 Kn
• Obročno plaćanje: 2 rate po 1.500,00 Kn


II. REDOVITI STUDENTI VISOKIH UČILIŠTA I REDOVNI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
• Jednokratno plaćanje: 2.200,00 Kn
• Obročno plaćanje: 2 rate po 1.200,00 Kn


III. STUDENTI VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU
• Jednokratno plaćanje: 1.800,00 Kn

U sve cijene je uključen PDV !