UPUTE ZA PRIJAVU

Prijava za I. grupu polaznika škole Java programiranja u Slavonskom Brodu možete obaviti na nekoliko načina:
Popuniti OBRAZAC.XLS ( u excelu ) obrazac i poslati ga na e-mail Veleučilišta : JAVA@vusb.hr

ili ispunjenu prijavnicu OBRAZAC (PDF.) poslati na faks:            035 / 492 970
ili poštom na adresu Veleučilišta.


Pri ispunjavanju obrasca postoji rubrika o statusu. Ako je osoba student/učenik uz prijavu potrebno je priložiti i potvrdu fakulteta/škole o upisu dostaviti je ili poslati je na adresu Veleučilišta!